Hipoclorit de sodiu 12,5%, 20L

Hipoclorit de sodiu 12,5% biocid biodegradabil TP2, TP5

Pret / kg: 7,9 ron + tva

Ambalare (bidoane PVC): 20L (25kg)

Hipocloritul de sodiu se obţine prin trecerea clorului printr-o soluţie de hidroxid de sodiu. Este o soluţie apoasă limpede, galben pal sau verzuie, cu miros specific de clor.
Produsul se diluează cu apă de către utilizator, înainte de a fi folosit, în proporţii masice de 1 parte hipoclorit de sodiu soluţie 12,5% şi 9 părţi apă, concentraţia finală a soluţiei dezinfectante fiind de 1,25% clor activ.

Preparare soluţie dezinfectantă:
Raport masic Hipoclorit soluţie 12,5% : Apă = 1:9
Mai exact, la 1 kg hipoclorit soluţie 12,5% (sau 0.833 litri) să adaugă 9 kg apă şi rezultă 10 kg soluţie dezinfectantă, cu concentraţia 1,25% clor activ.
Pentru prepararea unei alte cantităţi de soluţie dezinfectantă se aplică regula de trei simplă.

Aria de aplicare în domeniul industrial şi profesional:

  • dezinfectant pentru pardoseli
  • sticlărie
  • obiecte din faianţă şi porţelan
  • instalaţii sanitare
  • dezinfectant apă piscine
  • bazine acoperite/descoperite
  • ape reziduale

Informaţii privind securitatea:
Hipocloritul de sodiu soluţie este un produs iritant pentru piele, ochi şi mucoase.

Depozitare:
Produsul se păstrează în ambalajul original sau în rezervoare protejate anticoroziv, ferit de surse de căldură excesivă. 
Produsul se va depozita şi păstra în spaţii special amenajate la temperaturi ale mediului ambiant de max. 35ºC, bine ventilate, separate de substanţele incompatibile. 
Ambalajele cu produs se păstrează departe de îndemâna copiilor.

Produsul se livrează împreună cu Specificaţia Tehnică de Produs, Fişa de Securitate, Instrucţiuni de Utilizare şi Avize eliberate de Comisia Naţională de Biocide.

Comenzi: 0744230000