Industrii Abordate

MEDICINĂ


Midra Timro oferă soluţii sigure, eficiente și la prețuri accesibile pentru instituţiile responsabile de sănătate publică : clinici, spitale, dispensare, puncte sanitare ş.a.

Produsele noastre sunt folosite în scopuri medicale inclusiv pentru sterilizarea suprafeţelor instrumentelor, ECETOC 2001. Dezinfectanţii noştrii tind să înlocuiască glutaraldehida, care este foarte toxică şi puternic irritantă.

Fundamentul deciziilor noastre îl reprezintă starea bună de sănătate a generaţiilor actuale şi următoare.

 

DEZINFECTAREA APEI


 • Apa de băut pentru oameni si animale
 • Bazinele cu apă dulce,
 • Sălile de baie de la centrele balneare
 • Fântâni şi pentru asanarea apelor reziduale
 • Lacurile contaminate
 • Apă potabilă pentru oameni şi animale (rezervoare şi apa din fântâni)
 • Creşterea peştilor (suprafeţele heleşteielor goale şi a apei din ele)
 • Sisteme de apă de răcire industriale
 

AGRICULTURĂ


 • În medicină veterinară şi creşterea animalelor
 • Dezinfectarea ugerelor vacilor, caprelor, oilor
 • Suprafaţa serelor din sticlă şi din plastic
 • Frigorifere
 • Suprafeţe acvarii goale
 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ


 • lăptării, fabrici de ulei, fabrici de zahăr, industria de morărit şi panificaţie, industria cărnii, a ouălor, pomicultură şi legumicultură, industria produselor de cofetărie, industria amidonului şi glutenului, producţia de ciuperci, producerea drojdiei ş.a
 • Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice (sucuri, apă, vin, bere)
 • Alimentaţie publică ( activitatea hotelieră, moteluri, restaurant, bucătării)
 • Sterilizarea pet-urilor de plastic